História

Podľa dostupných informácií, záznamov a žijúcich pamätníkov sa stolný tenis organizovane a súťažne začal hrávať v roku 1978.

Zakladateľmi a aj prvými trénermi boli postupne Jančo Juraj, Repček Jaroslav, Šuna Jozef, Frniak Ján. Títo a aj ďalší nadšenci tohto športu sa snažili prilákať hlavne mládež a popri tom aj všetkých, ktorí mali záujem o tento druh športu. Trénovalo a hrávalo sa podľa možností v škole, v Kultúrnom dome v Smrečanoch. Po získaní určitej výkonnosti začalo mužstvo pravidelne hrávať v rôznych súťažiach okresu. Takáto situácia pretrváva aj v súčasnom období.

Činnosť klubu

Stolnotenisový klub má v súčasnosti 14 členov, ale klub a predstavitelia TJ vytvárajú podmienky na to, aby sa hráčska základňa rozširovala. V roku 2009 bolo opäť založené B – mužstvo. V posledných rokoch pôsobí naše družstvo v najvyššej súťaži regiónu Liptova.

Vianočný a Veľkonočný turnaj

Klub každoročne pravidelne usporadúva dva turnaje. Jeden – vianočný – pre neregistrovaných hráčov a deti a druhý – veľkonočný – hneď po skončení súťažného ročníka pre registrovaných hráčov. Tieto turnaje majú dobrú organizačnú aj športovú úroveň a je záujem aj o ich ďalšie organizovanie. Týmito turnajmi chceme spropagovať ešte viac stolný tenis v našich obciach.