Telovýchovná jednota DRUŽBA Smrečany – Žiar

občianske združenie

Žiar 110

03205 Žiar

IČO: 14220776

IČ-DPH: SK2020428135

Registračné číslo: VVS/1-900/90-1413

Registračný úrad: Ministerstvo vnútra SR

č.účtu: SK27 0200 0000 0000 2623 5342

Ing. Juraj Mlynarčík

Predseda TJ

e-mail: juraj.mlynarcik@agrotemmj.sk

Juraj Jančuška

Podpredseda TJ

Ing. Miroslav Mlynarčík

Predseda lyžiarskeho klubu

Ing. Milan Dančík

Predseda skialpinistického klubu

Ľubomír Žemba

Predseda stolnotenisového klubu

Martin Šimún

Predseda futbalového klubu

Zdena Duranová

Predseda turistického klubu

Tomáš Dzuroška

Člen predstavenstva

Ing. Patrik Kročan

Člen predstavenstva

Erik Moravčík

Člen predstavenstva

Dozorná rada

Ladislav Trnka

Predseda dozornej rady

Juraj Jánošík

Člen dozornej rady

Jozef Križian

Člen dozornej rady