HISTÓRIA

Po prvej svetovej vojne mládež vracajúca sa z robôt v Pešti a Viedni priniesli do dediny novú hru – FUTBAL. Ako loptu používali mechúr z ošípaných, neskôr kopali do lopty handrovej a nakoniec sa objavili i prvé kožené lopty. V predvojnových rokoch 1936- 1938 bola založená telocvičná jednota SOKOL. Až v roku 1960 vznikla spoločná telovýchovná jednota DRUŽBA SMREČANY – ŽIAR. Futbalový klub pôsobí pod jej krídlami až po dnes.

SÚČASNOSŤ

Momentálne vo FK pôsobia družstvá žiakov, dorastu, dospelých a bývalých hráčov „OLD BOYS“. Rok 2004 bol pre náš klub najúspešnejší v jeho histórií. Družstvám žiakov, dorastu aj dospelým sa podarilo súčasne postúpiť do najvyšších okresných súťaží, ktoré sa v našich obciach ešte nikdy nehrali.

Žiaci

sú vedení troma trénermi, ktorí ich učia prvé futbalové kroky. Dúfame, že z mnohých vyrastú dobrí futbalisti.

Dorast

s hráčmi tohto „problémového veku“ majú aj traja tréneri neraz ťažkú hlavu. Ale aj táto náročná práca prináša svoje ovocie. Veď viacerí hráči časom dopĺňajú mužstvo dospelých.

Dospelí „A“ mužstvo

toto mužstvo hralo dlhé roky najnižšie okresné súťaže. Až za posledných päť rokov nastal určitý vzostup mužstva. Postúpili sme do 2.triedy a teraz do 1. najvyššej súťaže v okrese. Možno to pripísať tomu, že sa viacerí hráči vrátili z iných klubov, kde hrali vyššie súťaže. Teraz svoje skúsenosti odovzdávajú svojmu materskému klubu. Náš futbalový klub veľmi dobre spolupracuje hlavne s FK TATRAN L. Mikuláš. Dlhé roky pri mužstve dospelých pôsobil ako tréner p. BAČÍK Dušan, ktorému chlapci vyrástli doslova pod rukami. Neskôr viedol mužstvo charizmatický tréner p. TEKEL Jozef, ktorý mal nemalú zásluhu na úspechoch mužstva. V súčasnom období vedie mužstvo opäť p. BAČÍK Dušan.

„Starí páni“

bývalí hráči aj napriek svojmu veku sa stále stretávajú na rôznych priateľských zápasoch. Navštevujú každoročne obec Bzince pod Javorinou, kde v priateľskom prostredí odohrajú turnaj.

PERSPEKTÍVY

väčšina hráčov je z našich dvoch obcí. Široká mládežnícka základňa ako aj veľmi nízky vekový priemer v mužstve dospelých predurčuje naďalej rast nášho futbalového klubu.

Doslova atrakciou by sa dalo nazvať naše ihrisko v ŽIARSKEJ DOLINE na ktorom hrávame. Prevýšenie, spád od jednej brány ku druhej je takmer 3 metre. Preto do budúcna považujeme za najvyššiu úlohu snahu o výstavbu nového ihriska. O tejto výstavbe sa v obci uvažuje už od 70-tych rokov. Už vtedy boli vypracované plány nového športového areálu. Aj keď je takáto výstavba dosť náročná, je dobré že sa TJ ako aj obe obce čoraz intenzívnejšie zaoberajú touto otázkou. Veríme, že v priebehu najbližších rokov vyrastie medzi našimi obcami nový športový areál na ktorý budeme hrdí.