Dobrovoľníci

Dobrovoľníci lyžiarskeho klubu: 

Viktória Norisová                           dobrovoľníčka

Paulína Kubínová                           dobrovoľníčka

Katarína Kompaníková                     dobrovoľníčka

Nina Kacerová                              dobrovoľníčka

Jana Dudová                                dobrovoľníčka

Vladimír Štrkolec                           dobrovoľník

Jakub Boroš                                 dobrovoľník

Miroslava Uramová                         dobrovoľníčka

Karol Šlachta, Ing.                          dobrovoľník